ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  

 PosterNogift 2

 

    

กองทัพอากาศได้รับรางวัล "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒, ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕

RTAF MORAL 65

RTAF MORAL 64

RTAF MORAL